Az amerikai tenyészértékek magyarázata

2015-01-26

Az amerikai tenyészértékek magyarázata

Az amerikai holstein-fríz bikák tenyészérték közlő lapjain feltüntetett betűk, számok és mozaikszavak még a profi tenyésztők számára is értelmezést vagy frissítést igényelhetnek. A 2014 decemberi formulaváltás után érdemes áttekinteni az amerikai indexek új súlyozását és felfrissíteni az értékelésekben felbukkanó rövidítések jelentését.

TERMELÉS EGÉSZSÉG KÜLLEM

Szelekciós indexek

Arra ösztönözzük a tenyésztőket, hogy a párosítási tervek elkészítése előtt alkossák meg a telepük mélyebb analízisein alapuló, egyedi (súlyozású) szelekciós indexét, amely alapján saját céljaiknak legjobban megfelelő bikákat választhatnak. Természetesen a hivatalos amerikai nemzeti tenyészértékek és szabványindexek a tejtermelő farmer számára hatékony alapeszközök a jövedelmezőség javításában és a genetikai előrehaladásban.

TPI = Total Performance Index = Teljes Teljesítmény Index

A TPI, a Holstein Association USA (HA-USA, Amerikai Holstein Szövetség) által a főbb tulajdonságok alábbi súlyozásai mellett kalkulált érték. A bika elsődleges értékmérője.

46%
TERMELÉS
27 Fehérje
16 Zsír
3 Takarmány-hasznosulás
28%
EGÉSZSÉG
13 Fertilitás
7 Hasznos Élettartam
-5 Szomatikus Sejtsz.
2 Lány nehézellés
1 Lány holtellés
26%
KÜLLEM
11 Tőgy
8 Küllem ÖÉ
6 Láb Lábvég
-1 Tejelő Jelleg

TPI tulajdonságok súlyozása

NM$ = Net Merit Dollars = Nettó Érték Dollár

Az NM$ leírja a várható élettartamra jutó tehenenkénti nettó nyereséget a 2010-ben született elsőborjas referenciapopulációhoz, mint bázishoz képest. Súlyozása ötévente változhat.

43%
TERMELÉS
22 Zsír
20 Fehérje
-1 Tej
41%
EGÉSZSÉG
19 Hasznos Élettartam
7 Lány Vemhesülés
-7 Szomatikus S. Sz.
5 Ellési Tulajdonságok
2 Üsző Fertilitás
1 Tehén Fertilitás
16%
KÜLLEM
8 Tőgy
-5 Test Méret
3 Láb Lábvég

NM$ tulajdonságok súlyozása

CM$ = Cheese Merit Dollars = Sajt Érték Dollár

Ez az index az adott tehén után várhatóan eladott tejmennyiségből előállítható sajt-és egyéb tejtermék mennyiségéből számított érték, az alábbi súlyozásokkal:

52%
TERMELÉS
24 Fehérje
19 Zsír
-9 Tej
36%
EGÉSZSÉG
16 Hasznos Élettartam
-7 Szomatikus S. Sz.
6 Lány Vemhesülés
5 Ellési Tulajdonságok
1 Üsző Fertilitás
1 Tehén Fertilitás
12%
KÜLLEM
6 Tőgy
-4 Test Méret
2 Láb Lábvég

CM$ tulajdonságok súlyozása

MACE = Multiple-trait Across Country Evaluation
Jelzi, hogy a bika értékelése több országból származó ivadék információt foglal magába

CDCB = Council on Dairy Cattle Breeding = Tejelő Szarvasmarha Tenyésztők Tanácsa, mely kalkulálja a termelési tenyészértékeket és egészség-tulajdonságokat.

GFI% = Genomic Future Inbreeding percentage = Várható genomikus beltenyészettség %-ban kifejezve.

aAa = Animal Analyzis Associates = Állatvizsgálati Társaság mutatószáma
Ez egy hatjegyű kódszámsor, amely megmutatja, hogy a fenti tenyésztői társaság által alkalmazott hat tulajdonság szerinti tehénanalízis alapján, mennyire lehet ideális a kiválasztott partnerbika. Sorrendben balról jobbra haladva jelzi, hogy a bika melyik tulajdonságban mennyire javító hatású

DMS = Dairy Mating Service = Tejelő Fajták Tenyész-párosítási Szolgálata
Ez szintén egy hatjegyű kódszámsor, amely megmutatja, hogy a DMS módszert alkalmazó, tehát hat tulajdonság szerinti tehénanalízis alapján, mennyire lehet ideális a kiválasztott partnerbika. Sorrendben balról jobbra a bika erősségei szerinti kódolással.

Termelési tenyészértékek

PTA = Predicted Transmitting Ability = Örökítő Érték
Egy adott tulajdonság javító vagy gyengítő becsült értéke, amelyet az állat utódaiba átörökíteni képes. Az állat saját teljesítményén és ismert rokonai értékein alapuló érték.

PTAM = Tejmennyiség örökítő érték / tenyészérték fontban

PTAP = Fehérjemennyiség örökítő érték / tenyészérték fontban és %-ban

PTAF = Zsírmennyiség örökítő érték / tenyészérték fontban és %-ban

CFP = Zsír-és Fehérjemennyiség együttes örökítő érték / tenyészérték fontban

PRel = Termelési tenyészértékek megbízhatósága %-ban

Küllemi tenyészértékek

PTAT = Predicted Transmitting Ability Type = Küllemi tulajdonságok örökítő értéke. (Más szóval conformation)

UDC = Tőgykompozit index, a következő alkotókkal és súlyozásokkal:

 • 35% Tőgymélység
 • 16% Első tőgyfél illesztés
 • 16% Hátsó tőgyfél magasság
 • 12% Hátsó tőgyfél szélesség
 • 9% Tőgyfüggesztés
 • 7% Hátulsó bimbók helyeződése
 • 5% Első bimbók helyeződése

FLC = Láb- lábvég kompozit index, a következő alkotókkal és súlyozásokkal:

 • 50% Láb-lábvégpont
 • 24% Körömszög
 • 18.5% Hátsó láb hátulnézet
 • 7.5% Hátsó láb oldalnézet

TRel = A küllemi tenyészértékek megbízhatósága %-ban

Egészségtulajdonságok és ellési mutatók

PL = Productive Life = Hasznos élettartam hónapban kifejezve
Az adott bika lányának élettartama során várható több/kevesebb produktív hónap. A tehén a laktáció minden hónapja után „jóváírást” kap. A laktáció elején a csúcs hónapokban többet, a laktáció végén kevesebbet. Az idősebb tehenek többet, mint a fiatalabbak. Így áll össze a Hasznos Élettartam érték.

DPR = Daughter Pregnancy Rate = Lány vemhesülés
A DPR % pontban fejezi ki, az üres tehenek vemhesülési különbségét egy 21 napos periódusban. A DPR „1.0” értéke azt mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül az adott ciklusban mint egy olyan bika lánya, ahol a DPR érték „0”. A DPR minden 1.0% növekedése a nyitott napok számának 4 napos csökkenésének felel meg.

SCS = Somatic Cell Score = Szomatikus Sejtszám

SCE = Sire Calving Ease = Apai Nehéz Ellés %
A bika után megfigyelt és regisztrált nehéz ellések százalékosan kifejezve, az első laktációs teheneknél.

DCE = Daughter Calving Ease = Lány Nehéz Ellés % A lányutódok (könnyű) ellési képessége
A bika elsőborjas lányutódainál megfigyelt és regisztrált nehéz ellések százalékosan kifejezve.

SSB = Sire Stillbirth = Apai Holtellés %
A bika után megfigyelt és regisztrált holt ellések százalékosan kifejezve, az első laktációs teheneknél.

DSB = Daughter Stillbirth = Lány Holtellés %
A bika elsőborjas lányutódainál megfigyelt és regisztrált holt ellések százalékosan kifejezve

HRel = Az egészségtulajdonságok megbízhatósága %-ban

HCR = Heifer Conception Rate = Üsző termékenyülési arány, Üsző Fertilitás
A szűz üsző fogamzó képessége – a termékenyítésenként vemhesülő üszők százalékos eltérésében kifejezve. A HCR „1.0” értéke azt mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül üszőként mint egy olyan bika lánya, ahol a HCR érték „0”

CCR = Cow Conception Rate = Tehén termékenyülési arány, Tehén Fertilitás A tehén fogamzó képessége – a termékenyítésenként vemhesülő tehenek százalékos eltérésében kifejezve. A HCR „1.0” értéke azt mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül tehénként mint egy olyan bika lánya, ahol a HCR érték „0”

Genetikai kódok

PO = Megfigyelt polled | PC = Tesztelt heterozigóta polled | PP = Homozigóta Polled

Polled = genetikailag szarvatlan

RC = Recesszív vörös génhordozó | DR = Dominánsan vörös gént hordozó

BY = Brachyspina terhelt | TY = Brachyspina mentes

BL = Bovinve Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) pozitív | TL = BLAD negatív

CV = Complex Vertebral Malformation (CVM) pozitív | TV = CVM negatív

DP = Deficiency of the Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) pozitív | TD = DUMPS negatív

MF = Mulefoot pozitív| TM = Mulefoot negatív

HH1 - HH2 - HH3 – HH4 – HH5 = Holstein haplotípusok negatív fertilitási effektussal

Tisztelettel,
Babai Zoltán

Alta Genetics Hungary Kft.

Kérem látogassa meg honlapunkat:
www.altagenetics.hu
www.altagenetics.com

és Facebook oldalunkat:
www.facebook.com/altageneticshungary