Genetikai korrelációk: legenda vagy tény?

2013-11-18

Összefüggések a lineáris küllemi és egyéb tulajdonságok között

Testmagasság, farlejtés, bimbóhossz, bimbóhelyeződés – vajon hatással vannak a hasznos élettartamra és a reprodukcióra? Ebben a cikkben megvizsgáljuk ezt a négy lineáris küllemi tulajdonságot, melyekről gyakran gondoljuk, hogy befolyásolják a tejelő tehenek teljesítményét. Az általános szakmai megítélés nem mindig a valóság, ezért most a tényadatoktól várjuk , hogy rátaláljunk a valós válaszokra!

Genetikai korrelációk

Egyszerűen fogalmazva, a genetikai korreláció a lineáris tulajdonságok közötti kapcsolat mérése. Abban az esetben ha a kapcsolat magas, az egyik tulajdonságra történő szelekció a vele szoros összefüggésben álló másik tulajdonság jelentős változását is okozza, viszont ha a kapcsolat közöttük alacsony, vagy egymástól függetlenek, akkor az egyikre történő szelekciónak nincs hatása a másikra. Ebben az elemzésben az elmúlt 10 év minden olyan tenyészbikájának adatsorát megvizsgáltuk, amely több mint 100 termelő lányutóddal értékelődött (lásd a mellékelt táblázatok).

Így például, a korreláció a tejmennyiség (PTAM) és fehérjefont (PTAP) között 0,79, ami azt jelenti, hogy bármelyikre történő szelekció mindkét termelési tulajdonság növekedését fogja eredményezni. Valójában ez azt jelenti, hogy kizárólag a tejmennyiségre (PTAM ) történő szelekcióval 79% eséllyel növelhető a fehérjefont (PTAP) genetikai előrehaladása, de ugyanez a hatás lehetséges a tejmennyiségre, ha a kizárólag fehérjefontra (PTAP) szelektálunk.

Egészen más előjelű, -0.50 a korreláció, a lány-fertilitás (DPR) és az élesség (Dairy Form) között, ami azt jelenti, hogy bármelyikre történő szelekció a másik tulajdonság csökkenését fogja eredményezni Ez nem meglepő, mivel a vékony, éles tejelő típust markánsan megjelenítő tehenek gyakran negatív energiamérlegűek és emiatt nehezebben vemhesülnek, mint burkoltabb istállótársaik.

Végül a korreláció a farmagasság (Stature) és a tejmennyiség (PTAM) között 0.00, ami azt jelenti, hogy bármelyikre történő szelekció nincs befolyással másik tulajdonságra, tehát a nagyobb tehenek nem termelnek másként a kisebb teheneknél.

A genetikai korrelációk/összefüggések fontosak, mert befolyásolják a genetikai terv végeredményét. Miközben jóhiszeműen egy kívánatos lineáris tulajdonságra szelektál, vegye figyelembe, hogy a preferált tulajdonság korrelálhat egy olyan másikkal, ami tenyészcéljaiban nem kívánatos.

A lineáris tulajdonságokra történő szelekció hatása a fenotípusra

Testméret (farmagasság)

Partnereink a világ minden tájáról egyértelműen megerősítik, hogy a Holstein tehenek egyre nagyobbak, magasabbak, mely azt eredményezi, hogy nehezen férnek a fejőállásokba, pihenőboxokba stb. A legtöbb árutermelő tenyésztő egyetért abban, hogy a Holstein fajtával történő termelés, kisebb tehenekkel tovább-és olcsóbban fenntartható.

Azon felül, hogy a farmagasság (Stature) egy nagyon jól öröklődő tulajdonság, más lineáris tulajdonságokkal, köztük a küllemmel (PTAT), a tőgykompozittal (UDC) és a lábkompozittal (FLC) is erősen korrelál. Ez azt jelenti, hogy bármelyikre szelektálunk ezekből a kompozit tulajdonságokból, az magasabb teheneket eredményez – és mindezt igen gyorsan!

Másfelől a farmagasság (Stature) negatívan korrelál gazdaságilag fontos tulajdonságokkal, mint a hasznos élettartam (PL) és lány-fertilitás (DPR), ami azt jelenti, hogy a farmagasságra (Stature) történő szelekció mindkét fenti tulajdonság csökkenését fogja eredményezni és fordítva. Ez az összefüggés arra vezetett néhány tenyésztőt, hogy kisebb (az átlagtól alacsonyabb vagy a méretet tekintve negatív szórásértékű) bikát válasszon. Azonban helyes ez a megközelítés, amikor az igazi tenyészcélunk a hosszabb élettartamú tehén? Az 1. táblázatban jól látható, hogy a testmagasság különbség egy 0,00-ás és egy másik +2,00-es szórásértékű bika között mindössze +0,7 hüvelyk (1,8 cm). Azáltal, hogy a testmagasság indexet alacsony szintre kényszerítjük (és vele keveset nyerünk), könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk a valós szelekciós célunkat!

Farlejtés

A farlejtésről gyakran azt gondolják, hogy ez hatással van a termékenységre és az elléslefolyásra. Az elmélet mögötti tapasztalattal nehéz vitába szállni, hacsak nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek bizonyítják, hogy nincs érdemi összefüggés farlejtés és a hosszú hasznos élettartam (PL) vagy a lány-fertilitás (DPR) között. (lásd melléklet). Az előítéletek ellenére ez a tulajdonság egyszerűen nem befolyásolja a tehenek hosszú élettartamát, illetve termékenységét.

Nézzünk egy összehasonlító példát két Alta bikára. A példában AltaARMSTEAD és AltaIOTA. 100-100 lányát vizsgáljuk. AltaARMSTEAD farlejtés tenyészértéke +1,5 (csapott) míg AltaIOTA a -0,3 (enyhén tornyos). Az alábbi táblázatban jól látható, hogy a fenti két bika különböző előjelű farlejtés tenyészértéke cm-ben mennyit jelent (1. táblázat). Vizsgáljuk meg tehát ennek a 200 tehénnek az átlag-farlejtését! Látható, hogy az AltaIOTA lányoknak az átlagtól magasabban tűzött farvégeik vannak míg az AltaARMSTEAD lányoknál ez mindössze kb. 0.4 inch, (1.25 cm) különbség, ahogy azt a tenyészértékek korábban jól becsülték. Azonban ezen farlejtés különbség ellenére AltaIOTA lányai éppen olyan gyorsan, vemhesülnek, mint AltaARMSTEAD lányai, (a lány-fertilitás DPR = +1.5 mindkét bikánál).

1. táblázat

Bika örökítőértéke (TÉ)
Lineáris küll. Tul.Mértékegysége-2-10+1+2
Farmagasság magasság inch
csípőnél cm
56.0
142.2
56.3
143
56.6
143.8
57.0
144.8
57.3
145.5
Farlejtés Lejtés inch
Csípőtől üg.-ig cm
0.83
2.1
1.06
2.69
1.30
3.3
1.53
3.88
1.76
4.47
Bimbóhossz inch
cm
2.27
5.76
2.33
5.91
2.40
6.09
2.47
6.27
2.53
6.42
Hátsó bimb.hely. Hátsó bimb. inch
Távolság cm
1.87
4.74
1.74
4.41
1.60
4.06
1.47
3.73
1.34
3.40

A jelenlegi általános tenyésztői felfogás ellenére, az adatok azt bizonyítják, hogy a farlejtés nincs hatással a lányok termékenységére. A fenti példából levezettük, hogy a két tenyészbika közötti eltérő előjelű farlejtés tenyészérték (+1.5 és-+0.3), mindössze 0.4 inch-es fenotípusos különbséggel realizálódott.

Sok tenyésztőben frusztrációt és aggodalmat kelt a tehenek reprodukciós teljesítménye. Most már tudjuk, hogy a farlejtés nem okozója a reproduktív hiányosságoknak. Ha a termékenységi mutatók javítása továbbra is megoldandó probléma, inkább válassza közvetlenül a kívánt tulajdonságra, tehát a lányfertilitásra (DPR) történő szelekciót egy olyan lineáris tulajdonság helyett, amelyet csak az általános vélekedés ruház fel negatív reprodukciós hatással.

Bimbóhossz és Hátulsó bimbók helyeződése

A hátulsó tőgybimbók helyeződésével kombinált erős tőgyfüggesztésre történő szelekció egymáshoz nagyon közel álló bimbókat eredményez sőt néhány esetben akár keresztben álló helyeződést is okozhat. Gyakori feltételezés, hogy a hátsó tőgyfelükön közel álló és a rövid vagy hosszú bimbókkal rendelkező tehenek élettartama rövidebb, mint az átlagos (közepes) bimbóhosszal bíró, a tőgynegyedeikben szélek felé helyeződő bimbókkal termelő társaiké. Azonban, ha a fenti tulajdonságok és a hasznos élettartam (PL) korrelációját vizsgáljuk, az egymásra való hatásuk elhanyagolható. Ha tovább elemezzük a valós (lebírált) fenotípusos különbséget a korábbi példa két bikája (AltaIOTA és AltaARMSTEAD) lány utódcsopotjai között, azt láthatjuk, hogy míg a szórásbeli különbség a bikák hátulsó bimbó helyeződés tenyészértékei között abszolút értékben 2, addig a fenotípusban csupán 0,27 hüvelyk (0,8 cm) (1. táblázat) Ez nem egyértelműen felismerhető különbség.

Feltételezések kontra Valós Problémák

Vajon a testmagasság hatással van a hasznos élettartamra( PL) és a lány-fertilitásra(DPR)? Határozottan, Igen! A testmagasságra történő következetes szelekció csökkenő fertilitási eredményekhez és rövidebb élettartamhoz vezetnek, ami valós menedzsment problémaként jelentkezik. Vajon a farlejtés, a bimbóhossz és a hátsó bimbó helyeződés hatással van a hasznos élettartamra (PL) és a lány-fertilitásra (DPR)? Nem! Az adatok egyértelműen nem támasztják alá ezt a teóriát. Ezek a tulajdonságok tehát, csak a feltevések szintjén befolyásolták a tehenek élettartamát és szaporodási képességét.

Ha ránézünk az egyes tulajdonságok közötti genetikai korrelációkra (összefüggésekre), a jó hír az, hogy a legtöbb egészség (fitnesz) tulajdonság összefügg egymással, csakúgy, mint a termelési és a küllemi tulajdonságok. Amikor létrehoz egy a saját, a tenyészetre szabott genetikai tervet, érdemes elosztani a főbb szelekciós súlyokat a Termelés, az Egészség és a Küllem “sajtárak” között , ahelyett, hogy az egyes tenyészértékekre külön-külön összpontosítana!

Egy példa a Tenyészet-Indexre:

Termelés Egészség Küllem

Itt öt bika került kiválasztásra a fent vázolt genetikai terv megvalósítására. Ez az ötös bikacsoport a legmegfelelőbben illeszkedik a fenti szelekciós súlyozású tervhez lenyűgöző tenyészérték átlagokkal: 119 font zsír+fehérje (CFP) , +1,4 lány-fertilitás (DPR) és extrém +7,3 hasznos élettartam(PL) dolgozik.

A párosítási tervben megtalálható AltaOTIS, aki egy idális bika a fent vázolt súlyozásokhoz, mert kiemelkedő tenyészértékekkel rendelkezik mind a termelési mind pedig az egészség (fitnesz) tulajdonságokban. Azonban AltaOTIS hajlamos lányaiban a rövid tőgybimbókat örökíteni (-1,95 a bimbóhossz tenyészértéke, ami kb. 2,27 inch (5,76 cm). Emiatt el kell AltaOTIS-t távolítani a csoportból? Lássuk a változást, hogy mi lesz ha lecseréljük AltaOTIS-t a tenyészet genetikai tervéhez a sorban következő, ahhoz legjobban illeszkedő, de pozitív bimbó hosszt örökítő AltaSUPERB-re (+0,11 bimbóhossz (TL).


Vajon ez a csere okos lépés volt ebben a genetikai tervben? Határozottan NEM! Az a tény, hogy AltaOTIS rövidebb bimbóhosszt örökít, bizonyítottan NEM befolyásolja lányai hosszú hasznos élettartamát. Ha használ párosítási (szoftver) programot, egész egyszerűen ne párosítsa rövid bimbóhosszal rendelkező tehenekre, de semmi esetre se vegye ki őt végleg a tervből! Ha AltaOTIS helyett egy olyan, hosszabb tőgybimbókat örökítő bikát favorizál, amely nem “üti meg” a szelekciós indexet, illetve a párosítási terv súlyozásait, azért könnyen a genetikai előrehaladással fizethet.

Összegzésül

Az egyes lineáris küllemi tulajdonságok természetesen befolyásolják a teljesítményt, azonban óvatosan az előítéletekkel, és az egyes lineáris tulajdonságokra történő korrektív párosítás helyett, inkább azokra a tenyészértékekre koncentráljon, amelyek valóban hatással vannak a hasznos élettartamra és a reprodukciós képességre! Hozza létre az állományra szabott genetikai tervet, amelyben rendelje hozzá a megfelelő szelekciós súlyokat a Termelés az Egészség és a Küllem tartópilléreihez. Ily módon biztos lehet a tenyészet számára legfontosabb és legértékesebb tulajdonságok gyorsabb genetikai előrehaladásában.

Függelék

Az analízis eredményeit bemutató korrelációs táblázatok az elmúlt 10 év minden olyan tenyészbikájának tenyészértékeiből készültek, amelyek, több mint 100 termelő lányutóddal értékelődtek az ivadékteljesítmény vizsgálatokban.

Termelési, küllemi-és fitnesz tulajdonságok korrelációi :


Lineáris küllemi, termelési és fitnesz tulajdonságok korrelációi:


Lynsay Beavers
Fehér Tibor